KESÄKUU 27, 2018

Asunnon irtisanomisilmoitus

Kimmo Lehtilä
VASTAAVA HOITAJA, LVV

Vuokravakuus eli toisin sanoen myös takuuvuokra tai sopimusvakuus on yleisesti kahden kuukauden vuokraa vastaava summa, jonka tarkoituksena on turvata vuokranantajan asemaa mahdollisten ongelmien varalle. Vuokravakuus palautetaan vuokralaiselle kokonaisuudessaan vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli normaalia kulumista suurempaa ei ole tapahtunut sekä vuokrat ovat sovitusti maksettuna. Joskus vuokrasuhteen aikana syntyy kuitenkin laiminlyöntejä, joita voivat olla esimerkiksi loppusiivouksen huolimattomuus tai seinien maalaaminen ilman lupaa. Silloin vuokranantajallasi on oikeus pidättää osa tai jopa kaikki vuokravakuudesta.

Vuokravakuuden maksaminen?

Vuokravakuus maksetaan aina ennen avainten luovuttamista ja hallinto-oikeuden siirtymistä. Vuokravakuuden maksamiseen on muutamakin toimintatapa, joiden käytöstä kannattaa sopia vuokranantajasi kanssa hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Perinteisen rahallisen vuokravakuustalletuksen lisäksi on vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten pankin avaama vuokravakuustili, Kelan maksusitoumus tai vuokravakuuden takaus. Takaustilanteessa vuokrasopimuksesta ulkopuolinen taho sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle vuokrasuhteen aikana tapahtuneita laiminlyöntejä tai maksamattomia vuokrasaatavia. Näistä vuokralainen luonnollisesti vastaa aina jälkikädessä takauspalvelua tarjoavalle yritykselle. Takauspalvelun käytöstä vuokralainen tai vuokranantaja maksavat kuukausittaista palkkiota, mutta silloin vuokralaisen ei tarvitse sitoa tuhansien eurojen talletuksia vuokrasuhteen ajaksi ollenkaan, joka saattaa olla isokin kynnys esimerkiksi vähätuloiselle opiskelijalle.

Miten vältyt erimielisyyksiltä vuokravakuuteen liittyen?

Hyvän vuokrasopimussuhteen hoitamisessa tärkeää on yhteydenpito sopimuskumppaneiden välillä, jolla pääsee jo pitkälle. Olemme listanneet alle muutamia vinkkejä vuokrasuhteen asianmukaiseen hoitoon, joilla pidät vuokranantajasi tyytyväisenä sekä vältyt turhilta vuokravakuuden pidätyksiltä.

Ilmoitusvelvollisuus. Vuokralaisena sinun on ilmoitettava vuokranantajallesi huoneistossa olevasta viasta ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin mahdollisuuksiesi mukaan. Esim. jos huomaat pienehkönkin sähkövian uunissa, ilmoita tästä välittömästi vuokranantajallesi. Mikäli laiminlyöt ilmoitusvelvollisuutta, joudut vastaamaan vahingoista niiltä osin, kun vahingon laajeneminen on johtunut laiminlyönnistäsi.

Kuntotarkastus. Kuvaa ja dokumentoi vuokra-asunto yhdessä vuokranantajasi kanssa niin asuntoon muuttaessa, kuin vuokrasuhteen päätyttyä. Mahdollisissa erimielisyyksissä kuvat ja kirjatut puutteet toimivat pätevinä todistusaineistoina riitatilanteissa.

Loppusiivous. Huoneisto ja muut vuokrasuhteen perusteella käytössä olevat tilat tulee vuokrasuhteen päätyttyä luovuttaa tyhjinä, hyvässä kunnossa ja siivottuina. Huoneiston, kaappien, lattioiden ja pintojen on oltava pyyhittyinä ja roskat vietyinä. Mikäli loppusiivouksessa havaitaan puutteita, vuokralaisella on mahdollisuuksien mukaan oikeus vielä korjata tilanne.

Vuokralaisen remontit. Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa, joten muista aina pyytää vuokranantajaltasi lupa muutostöihin, vaikka kyse olisi omasta mielestä pienestäkin asiasta. Esim. uuden hyllytason porauttaminen seinään ilman lupaa voidaan katsoa vahingonkorvausvastuuksi.

Jälleenvuokraus. Vuokra-asuntoa saa vuokrata eteenpäin vain silloin, kun sinulla on vuokranantajaltasi lupa siihen. Mikäli saat luvan, valitse kuitenkin tarkkaan kenelle asuntoa jälleen vuokraat. Päävuokralaisena sinulla säilyy vastuu vuokranantajaan asunnon asianmukaisesta kunnosta ja hoitamisesta.

Dwellet Vuokrauspalvelun välittäjät kertovat Sinulle tarvittaessa mielellään lisää.