huhti 24, 2020

Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikainen vuokrasopimus voidaan solmia esimerkiksi silloin, jos vuokranantaja tai vuokralainen tietävät jo sopimusta tehdessä, kuinka kauan tarve kestää. Määräaikaisen vuokrasopimuksen voi uusia saman vuokralaisen kanssa molempien osapuolten näin halutessa, mutta tähän liittyy joitakin rajoitteita. Jos määräaikainen vuokrasopimus tehdään saman vuokralaisen kanssa enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kolmesti peräkkäin, muuttuu se toistaiseksi voimassaolevaksi.

Jos siis esimerkiksi vuokralaisen kanssa sovitaan aluksi kahden kuukauden pätkästä, mutta sopimuksen tullessa päätökseen sovitaan uudesta parin kuukauden vuokrasopimuksesta, muuttavat jatkossa tehtävät mahdolliset vuokrasopimuksen jatkamiset kyseisen sopimuksen toistaiseksi voimassaolevaksi.

Erot määräaikaisen ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen välillä 

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy lähtökohtaisesti sen määräajan umpeuduttua, kun taas toistaiseksi voimassaoleva sopimus päättyy ainoastaan sopimuksen irtisanomiseen, purkamiseen tai lakkaamiseen. Sopimuksen irtisanomisesta voit lukea tarkemmin artikkelistamme täältä, purkamisesta täältä.

Lähtökohtaisesti siis määräaikaista vuokrasopimusta ei irtisanota tai pureta, mutta tietyissä tilanteissa sekin voi olla mahdollista. Tämän voivat mahdollistaa esimerkiksi asuinhuoneiston pakkohuutokauppa tai vuokralaisen kuolema. Määräaikaisen vuokrasopimuksen voi myös joissain tilanteissa päättää ennenaikaisesti ilman näin valtavaa dramatiikkaa. Seuraavassa kappaleessa on eriteltynä ne tilanteet, joissa näin voidaan menetellä.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen tarvitaan tuomioistuimen lupa, joten aivan kevyttä prosessia menettelystä ei ole odotettavissa. Oikeus irtisanoa sopimus voidaan antaa vuokralaiselle seuraavin perustein:

1) jos hänen tai hänen huoneistossa asuvan perheenjäsenensä sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen tai

2) jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia taikka

3) jos muusta näihin verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Oikeus irtisanoa sopimus voidaan antaa vuokranantajalle,

1) jos hän tarvitsee huoneiston omaan tai perheenjäsenensä käyttöön syystä, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, tai

2) muusta tähän verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi hänen kannaltaan ilmeisen kohtuutonta.

Vuokrasopimuksen sillä osapuolella, joka ei ole sopimusta irtisanonut, on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Vuokrasopimuksen toiselle osapuolelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa.

Vuokra-asumisen vaihtoehdot

Määräaikainen vuokrasopimus on siis kätevä sopimusmuoto silloin kun tiedetään kauanko huoneistoa halutaan vuokrata. Tällaisia tilanteita voi olla vuokranantajan kannalta vaikkapa pidempi ulkomaan reissu, vaihto-opiskelu toisessa maassa tai tiedossa oleva oma paluu ulkomailta takaisin asumaan omaan huoneistoonsa. Vuokralaisen puolella näitä tilanteita voi olla esimerkiksi kausiluontoinen työ toisessa kaupungissa, määräaikainen työkomennus vieraassa maassa tai vaikkapa evakko putkiremontin tieltä samassa kaupungissa sijaitsevasta asunnosta.

Elämä on vaihtelevaa ja monimuotoista, joten erilaisiin elämäntilanteisiin on myös olemassa erilaisia asumisen ratkaisuita. Kun tunnet erilaisiin vuokrasuhdemuotoihin liittyvät lait, on helppo päättää minkä tyyppinen vuokrasuhde sopii juuri sinulle.

Aseta ilmainen Vuokralaistutka, niin näet vuokralaisten tiedot,
jotka etsivät asuntoa alueellasi juuri nyt

Kiitos! Vuokralaisvahti alkaa nyt päivystää puolestasi. Tutustu Dwelletin palveluihin tästä

Aseta vuokralaistutka

Syöttämällä paikkakunnan,
pinta-alan ja sähköpostisi,
Vuokralaistutka aktivoituu.

Ota rennosti

Vuokralaistutka työskentelee
puolestasi, ja etsii juuri sinulle
soveltuvia vuokralaisehdokkaita.

Tutustu alueesi asunnonhakijoihin

Saat sähköpostiisi kuvauksen
hakijoiden asunnontarpeesta
sekä elämäntilanteesta.

Toimme jokaisen vuokranantajan käyttöön työkalut, jotka aiemmin ovat olleet vain vuokravälittäjien etuoikeus. Haluamme tehdä asuntosijoittamisesta niin helppoa, että kuka tahansa pystyy siihen.

Yhteystiedot

Dwellet Oy
040 015 7732
info@dwellet.fi

Länsituuli 6
02100 Espoo

© Dwellet 2020