kesä 22, 2018

Häätö

Häätö tarkoittaa vuokrasopimuksen purkua tilanteessa, jossa tarkoituksena on saada asukas lähtemään asunnosta tai maksamaan vuokrarästinsä vapaaehtoisesti. Häädön syitä voivat olla vuokranmaksun laiminlyönnin lisäksi vuokrasopimusrikkomukset, kuten asunnon luovuttaminen luvatta sopimuksen ulkopuolisen henkilön käyttöön tai häiritsevä elämä vuokrakohteessa.

Vuokrasopimuksen purku astuu voimaan heti ja ilman irtisanomisaikaa, vuokralaista ei myöskään tarvitse varoittaa etukäteen sopimusrikkomuksen vuoksi puretusta vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimuksen purku tulee kuitenkin toimittaa aina kirjallisesti ja tositteellisesti häädettävälle vuokralaiselle. Tässä vaiheessa on mahdollista myös estää häätö, jos vuokranantaja ja vuokralainen sitoutuvat sopimukseen kuten maksusuunnitelmaan vuokrarästeille, tai vuokravelat maksetaan kokonaisuudessaan.

Häätötuomiota voi hakea myös käräjäoikeuden toimesta. Käräjäoikeus määrää häätötuomion jossa vuokralainen velvoitetaan poismuuttoon. Tällainen menettely antaa myös vuokranantajalle oikeuden siirtää vuokravelat ulosoton perittäväksi. Häätötuomio on päivämäärällinen, asukkaan on lähdettävä asunnosta määräaikaan mennessä. Tarvittaessa on myös mahdollista pyytää ulosottoa toimittamaan muuton, mikäli häädettävä asukas ei suostu yhteistyöhön.

Ulosottoviranomaiset ja häätö

Vuokranantaja ei voi ottaa oikeutta omiin käsiinsä häädön yhteydessä. Esimerkiksi asunnon lukkojen vaihto ei ole sallittu, vaan vuokranantajan on pyydettävä ulosottoa häätämään asukkaan ja poistamaan asunnossa oleva omaisuus ääritilanteissa joissa vuokralainen ei poistu asunnosta häätötuomion määräämänä päivänä. Häätö siirtyy ulosottoon, kun vuokranantaja on toimittanut sinne tuomioistuimen määräämän häätötuomion. Sen jälkeen vuokralainen saa muuttokehotuksen joka antaa vuokralaiselle usein muutaman viikon aikaa muuttaa vapaaehtoisesti.

Häädön kustannukset

Häädön edetessä tilanteeseen, jossa asunto poistetaan häädetyn vuokralaisen hallusta pakkokeinoin, toimitetaan häätö entisen vuokralaisen kustannuksella heti määrätyn muuttopäivän jälkeen. Asunnosta poistetaan häädettävät sekä siellä oleva omaisuus. Häädettävän poissaolokaan ei estä häädön toimittamista, ja tiloissa oleva arvoton tai vähäarvoinen omaisuus hävitetään. Jos tiloissa taasen on omaisuutta, jolla on ulosmittausarvoa, kuten esimerkiksi arvokasta elektroniikkaa, se otetaan talteen ja ulosmitataan kulujen kattamiseksi. Vuokralainen on velvoitettu maksamaan vuokraa myös häätöprosessin ajan.

Airbnb haastaa perusteena

Viime aikoina julkisuudessa on paljon puhuttu vuokralaisten Airbnb-käytöstä. Huoneenvuokralain mukaan vuokratusta asunnosta saa alivuokrata korkeintaan puolet ilman vuokranantajan lupaa muttei koko asuntoa. Mikäli vuokralainen kerran, esimerkiksi kesäloman ajaksi vuokraa asunnon Airbnb:n kautta, se ei kuitenkaan vielä välttämättä yksin riitä vuokrasopimuksen purkamisen / häädön perusteeksi vaan vuokralaiselle voi antaa varoituksen ja keskustella pelisäännöistä tulevaisuuden varalle. Lue lisää Airbnb:stä Suomen Vuokranantajien blogista.

Hyvä vuokranantaja! Aseta maksuton Vuokralaisvahti,
ja pysyt jatkuvasti ajantasalla alueesi vuokralaistarjoomasta

Kiitos! Vuokralaisvahti alkaa nyt päivystää puolestasi. Tutustu Dwelletin palveluihin tästä

Kartoita alueesi kysyntää

Vuokralaisvahti tarjoaa
jatkuvaa informaatiota alueesi
vuokra-asuntomarkkinoista

Tutustu alueesi asunnonhakijoihin

Saat sähköpostiisi tietoa
hakijoiden asunnontarpeesta
sekä elämäntilanteesta.

Tee päätöksiä tiedolla

Parempi aluetuntemus
auttaa sinua tekemään
myös parempia päätöksiä.

Dwellet yhdistää Suomen suurimmat asunnonhakusivostot yhdeksi, helppokäyttöiseksi julkaisualustaksi. Tutustu vapaisiin vuokra-asuntoihin tai laita asuntosi vuokralle vielä tänään.

Yhteystiedot

Dwellet Oy
040 015 7732
info@dwellet.fi

Länsituuli 6
02100 Espoo

© Dwellet 2020