ELOKUU 13, 2018

Vuokra ja elinkustannusindeksi

Henri Haaksiala Perustajaosakas, LVV
Elinkustannusindeksi on kuluttajahintaindeksin synonyymi, eli kuluttajien tavaroista ja palveluista maksaman hintatason kehitys. Elinkustannusindeksi kertoo siis, miten tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat kehittyneet aikojen saatossa. Tavaroiden ja palveluiden hinnat muuttuvat, ja tämä heijastuu myös ihmisten maksukykyyn – sekä palkkojen kehitykseen. Etuudet sekä palkat heijastuvat myös elinkustannusindeksiin, kuluttajaindeksi on käytännössä inflaatiota mittaava mittari.

Asunnon vuokrasopimukset ovat usein indeksiehtosopimuksia, ne siis sisältävät mahdollisuuden elinkustannusindeksin mukaisiin vuokrankorotuksiin, esimerkiksi vuosittain vuokrantarkastuksen yhteydessä. Indeksiehdon tarkoitus on sitoa vuokran hinta indeksiin, jotta sopimus säilyisi vuokraajan kannalta taloudellisesti yhtä kannattavana vuodesta toiseen.

Vuokrasopimuksen sitominen elinkustannusindeksiin on kannattavaa. Esimerkiksi vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet 41 prosenttia vuodesta 1995 ja ilman elinkustannusindeksin tarkastelua olisi mahdollista, että kaksikymmentä vuotta samassa vuokrakohteessa asunut maksaisi edelleen samaa, huomattavasti nykyistä vuokratasoa huokeampaa vuokraa, kun yhdeksänkymmentäluvulla.

Elinkustannusindeksiä käytetään siis yleisesti elinkustannusten kehitystä seuraavana tilastollisena mittarina, mutta myös vuokrien muutosperusteena osassa asuntojen vuokrasopimuksia. Elinkustannusindeksinmukaiset vuokrantarkastukset kannattaa siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laatiessa.

Laskeeko vuokra koskaan?

Elinkustannusindeksin lasku on myös mahdollista. Osassa vuokrasopimuksia indeksin heikkeneminen voi alentaa vuokraa, kun taas osassa elinkustannusindeksiin sidotuissa vuokrasopimuksissa vuokra ei välttämättä alene indeksin laskiessa. Sillä, mitä vuokrasopimuksessa lukee vuokrien indeksitarkastuksista, on siis merkitystä!

Elinkustannusindeksi käytännössä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.4.2005, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1585, on helmikuulta 2005. Vuokraksi on sovittu 600 euroa. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2006
Helmikuun 2006 elinkustannusindeksin pisteluku on 1607. Tarkistettu vuokra on siten:

1607 / 1585 * 600 euroa = 608,33 euroa

Vuokran tarkistus vuonna 2008
Helmikuun 2008 indeksipisteluku on 1703. Uudeksi euromääräiseksi vuokraksi saadaan:

1703 / 1585 * 600 euroa = 644,67 euroa

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2008-09-15_kay_002.html

 

Oliko kirjoituksestamme mielestäsi apua? Kirjoitamme asuntomarkkinoita käsittelevässä blogissamme jatkuvasti asumista koskevista trendeistä sekä mieltä askarruttavista termeistä. Olisiko Sinulla meille kiinnostava aihe kirjoitettavaksi – vinkkaa siitä sähköpostitse osoitteeseen info@www.dwellet.fi!