LOKAKUU 03, 2019

Asuntosijoittaminen ja vaurastuminen eivät ole Kojamon yksinoikeus!

LOKAKUU 03, 2019

Asuntosijoittaminen ja vaurastuminen eivät ole Kojamon yksinoikeus!

LOKAKUU 03, 2019

Asuntosijoittaminen ja vaurastuminen eivät ole Kojamon yksinoikeus!

Valtiovarainministeriön työryhmä pohtii velkakattoa asuntolainoille, osana suomalaisten ylivelkaantumisen suitsimista. Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriöt ovat todellisia ongelmia, joihin tarvitaan kipeästi ratkaisuja, mutta nyt esitetyt toimet asuntolainojen osalta luovat järkyttävän eriarvoistavan kiilan omistusasumiselle, vaurastumiselle ja yksityiselle asuntosijoittamiselle sekä vuokranantajuudelle.

Velkakatto rajoittaisi asuntolainan ylärajan 4,5 kertaiseksi henkilön vuosituloihin, joka tarkoittaisi keskituloiselle henkilölle 170.000€ asuntolainaa. Uudistuksen myötä, erityisesti kasvukeskuksissa, tavallisia ihmisiä suorastaan pakotettaisi vuokralla asumiseen ja sen väestöä eriarvoistavat vaikutukset huomioiden olisi hassua jos vasemmistohallitus lähtisi sille tielle. Toisaalta ja todennäköisesti ns. ”kansankapitalismin” rajoittamiselle löytyy kuitenkin poliittista tahtotilaa. Suomalaisten asuntovelallisuus ei varsinaisesti ole ylivelkaantumisen pullonkaula tai ydinongelma. Rajoittamalla yksityiseksi vuokranantajaksi ryhtymistä ja varallisuuden kasvattamista Suomeen houkutellaan ulkomaisia suursijoittajia ja toisaalta vasemmistokytköksistään tunnetun Kojamon kaltaisia toimijoita suositaan ennestään epäreilussa markkinatilanteessa.

Yksityisen vuokranantamisen edellytykset on turvattava

Kun omistusasuminen vähenee ja vuokraustoiminta keskittyy muutamille suurille toimijoille, on todennäköistä, että vuokrien hinnat lähtevät jopa nousuun – ja voitot käärivät kaiken maailman kojamot. Asuntolainan rajoituksia voidaan pitää älyllisesti äärimmäisen epärehellisinä keinoina suitsia velkaantumista, sillä kuten olemme lukeneet viime aikoina useista medioista asuntosijoittamalla voi työllistää itsensä ja kerryttää varallisuutta, omalla riskillään, merkittävästi suhteessa tavalliseen palkkatyöhön. Tällaista yritteliäisyyttä ja tavoitteellisuutta pitäisi kannustaa eikä rajoittaa ja ainut katsontakanta, jolla tämän esityksen voisi nähdä ei-eriarvoistavana on tehdä kaikista suomalaisista yhtä köyhiä.

Halutaanko suomalaiset jakaa omistavaan ja vuokraavaan luokkaan?

Voidaan perustellusti ajatella, että oman asunnon ostaminen ja velattomaksi maksaminen on leijonanosa tavallisen palkansaajan varallisuuden kerryttämisestä ja kunnia-asia monelle suomalaiselle. Trendimittauksien valossa vuokraamisen suosio kasvaa tulevaisuudessa, mutta mielestäni on väärin pakottaa ketään valitsemaan puolin tai toisin, minkä lisäksi tällainen kehitys luo stigmaa ja vastakkainasettelua niiden, jotka pystyvät omistamaan ja niiden, jotka joutuvat vuokralle välille. Kaikki tämä sen jälkeen, kun Suomessa on vuosikymmeniä tehty työtä alueellisen segregaation ehkäisemiseksi ja vuokralla asumisen arvostuksen palauttamiseksi.

Hallituksen tulee tehdä kunnianhimoisempaa ja harkitumpaa politiikkaa todellisten ongelmien ehkäisemiseksi eikä yrittää korjata jotain mikä ei ole rikki.

Lue aiheesta lisää Suomen Vuokranantajat Ry:n tiedotteesta.